Annonsera / Advertise

ANNONSPRISER / AD PRICES

Flygrevyn – Scandinavian Aviation Magazine

Helsida (Full page) 19.400 SEK
Omslag (Cover) 2:a 19.400 SEK
Omslag (Cover) 3:e 19.400 SEK
Omslag (Cover) 4:e 21.500 SEK
Uppslag (Full cover) 25.000 SEK

Halvsida (1/2 page) 12.600 SEK
1/4 Sida (1/4 page) 7.600 SEK

Samtliga priser är exklusive moms
 (All prices excluding VAT)

TEKNISKA UPPGIFTER / TECHNICAL INFORMATION

Tryckförfarande (Printing method): Offsetlito
Max: 150 lin/tum (line/inch)
Material: I digital form,  on-line.
Material: Digital original, on-line.

MATERIALADRESS / MATERIAL TO:

Flygrevyn Förlags AB
Västmannagatan 80
113 26 Stockholm
Sweden
e-mail: material@flygrevyn.se

Angående annonsering / Regarding advertising

Albert Siösteen
Telefon/Phone: +46 8 500 379 00
e-mail: albert@flygrevyn.se

More information:
Utgivningsdatum och information om annonsering!

Translated Article from Flygrevyn 8-2015
Embraer KC-390
Translated Article from Flygrevyn 1-2016
Airbus Beluga