Flygrevyn 1-2021

Saab + Embraer = ny turboprop
Både Saab och Embraer har tillverkat turbopropmaskiner och nu kan ett samarbete vara på väg för att ta sig an den ökande efterfrågan på mindre propellermaskiner.

MAXimala böter
Boeings MAX-familj är äntligen på väg ut ur flygförbudet men nyligen krävde de amerikanska myndigheter flygplanstillverkaren på ett svindlande bötesbelopp.

Upplands flygflottilj F16 återuppstår
Flygvapnet får nu tillbaka en tidigare nedlagd flygflottilj. Det är F16 i Uppsala som återuppstår. Men det dröjer innan ombeväpningen är klar och flygplanen på plats.

Hur gammal kan en B52:a bli?
Femtio år på nacken och över 17000 flygtimmar. Det är ingenting för en ärrad B52:a. Men det var på håret att Wise Guy hade förvandlats till coca-colaburkar.

Flygrevyn möter: Yngst i högersits
Robin Johansson från Göteborg är 21 år och styrman hos Wizz Air. Det gör honom till en av de yngsta i branschen. Men så var ju flygcertet klart redan på 17-årsdagen.

Svart år för flygsäkerheten
Coronapandemin har reducerat flygande till 1980-talets nivå. Trots det blev 2020 ett mörkt år när det gäller flygsäkerheten. Flygrevyn har gått igenom haveristatistiken.

En veteran lämnar SAS
Airbus A340-300 var i nästan 20 år stommen i långlinjeflottan. Nu har den sista maskinen lämnat och därmed är det också slut med fyra motorer i SAS.

Flygtest: Daher TBM 940
Det tusende exemplaret i TBM-serien rullade 2020 ut från fabriken i Tarbes. Sedan första versionen, TBM 700, certifierades 1991 har flygplanet stegvis förbättrats och utvecklats till den supersnabba TBM 940. Flygrevyn testade den nyligen hos den franska tillverkaren Daher.

Unik inblick i svensk flygspaning
Flygrevyn har varit i närkontakt med försvarets två flygande underrättelseplattformar, Korpen och Argus och fick dessutom möjligheten att ställa några frågor till en signalspaningsoperatör från FRA i en exklusiv intervju.

Svenskflygande signalspaning
Under årens lopp har närmare tio olika flygplanstyper tjänstgjort som flygande plattformar för signalspaningen i Sverige.

Douglas uppgång och fall
Att bygga och sälja flygplan är en hård bransch. Många stora tillverkare har genom åren försvunnit eller blivit slukade av starkare konkurrenter. McDonnell Douglas är en av dem.

X-38 – Livräddaren på ISS
Astronauterna ombord på den internationella rymdstationen måste kunna blixtevakueras. Men rymdlivbåten X-38 sjösattes aldrig. Nu finns den på museum.

Den bevingade infanteristen
Stridsvagnen T-34 och flygplanet Il-2, mer känd som Sturmovik. Det är de två vapen som hjälpte Sovjet att slå tillbaka tyskarna. Il-2 ansågs till och med viktigare än soldaternas mat.